Impressum

Wettelijke kennisgeving

wedi GmbH
Geautoriseerde bedrijfsleider: Fabian Rechlin
Hollefeldstr. 51
D-48282 Emsdetten
Tel.: +49 (0)2572 156 0
Fax: +49 (0)2572 156 133
E-Mail: info@wedi.de
Internet: www.wedi.net

Wettelijke kennisgeving:
ingeschreven in het handelsregister van de lokale rechtbank van Steinfurt
Registratienummer: HRB 3782
BTW-nummer: DE 124394248

Vragen en suggesties kunt u sturen naar: info@wedi.de

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 10 lid 3 MDStV:
Fabian Rechlin
wedi GmbH
Hollefeldstr. 51
48282 Emsdetten

Gegevensbescherming
Alle informatie over gegevensbescherming vindt u hier.

Disclaimer:
Ondanks zorgvuldige controle van de inhoud aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Alleen de beheerders van de gelinkte pagina’s zijn verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Alle rechten voorbehouden. De informatie is eigendom van wedi GmbH. Zij vertegenwoordigen de meest recente informatie op het moment van publicatie. Elke aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en gegevens is hierbij uitgesloten. Dit geldt ook voor alle andere websites waarnaar door middel van een hyperlink wordt verwezen. wedi GmbH is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites.

De informatie op de websites vormt in geen geval een juridische garantie. wedi GmbH behoudt zich het recht voor om de verstrekte informatie of gegevens naar behoefte te wijzigen of aan te vullen. Aan de hier beschreven onderwerpen kunnen geen juridische claims worden ontleend. Aanbiedingen zijn in alle delen niet-bindend.

wedi GmbH is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van de informatie of gegevens op deze website. Er bestaan geen rechten of plichten tussen wedi GmbH en de gebruiker van de website of derden.

De inhoud van wedi GmbH is auteursrechtelijk beschermd. Deze inhoud mag niet, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur worden gereproduceerd en/of gepubliceerd of worden opgeslagen in een informatiesysteem.

Op alle informatie of gegevens, het gebruik ervan evenals op alle handelingen, tolereren of nalaten in verband met de website van wedi GmbH is uitsluitend het Duitse recht van toepassing, met uitsluiting van het internationale recht. Plaats van uitvoering en exclusieve plaats van jurisdictie is Emsdetten.